Informatie voor ouders

Heeft je kind moeite met lezen?

 

Niet ieder kind pakt uit zichzelf een dik boek om lekker te gaan lezen. Vaak komt dat omdat het kind moeite heeft met lezen. Dat kan verschillende oorzaken hebben:
- dyslexie
- adhd (te ongedurig om met een dik boek te gaan zitten)
- taalachterstand
- spraakmoeilijkheden
- verstandelijke beperking
- doof of slechthorend
- Nederlands als tweede taal
- of 'gewoon' omdat ze niet zo van lezen houden.
Voor deze kinderen is het zaak om boeken aan te bieden die geschikt zijn.

 

Hoe stimuleer je het lezen?

- Lees zelf voor.
- Dwing het lezen niet af maar probeer je kind nieuwsgierig te maken naar een boek, bijvoorbeeld door erover te vertellen of een eerste hoofdstuk voor te lezen.
- Lees samen, bijvoorbeeld om en om een bladzijde.
- Zoek boeken die je kind aankan. Niet te moeilijk dus, maar wel spannend! Een voorbeeld daarvan zijn de boeken uit de Kokkel-reeks