Als leerlingen leren lezen, neemt het koppelen van lettertekens aan de bijbehorende klanken (het decoderen) een centrale plaats in. Door deze klanken vervolgens samen te voegen (synthese), ontstaan betekenisvolle woorden. Decodeer- en synthesevaardigheden typeren het aanvankelijke leesproces. Naarmate deze basisvaardigheden soepeler verlopen wordt de leessnelheid verhoogd en zijn de leerlingen steeds beter in staat om woorden op een directe wijze te herkennen. De aandacht verschuift naar het begrijpend lezen waardoor het leesbegrip vergroot wordt.

 

Een aantal leerlingen heeft echter meer moeite met het verwerven van de deze decodeer- en synthesevaardigheden. Het ontsleutelen van woorden kost hen nog zoveel inspanning, dat er weinig aandacht overblijft voor de inhoud. Deze leerlingen moeten voortdurend tekstgedeelten teruglezen om tot een goed begrip van het gelezene te komen. Dit kost veel tijd. Op deze wijze wordt het lezen van een boek tot een ontmoedigend proces waaraan, hoe leuk of spannend de inhoud van het boek ook is, weinig plezier beleefd wordt. Door het lezen van boeken te combineren met het luisteren naar de ingesproken tekst, wordt het technisch leesproces ondersteund en de woordenschat verrijkt.

  
(Deze tekst is ontleend aan de Interval-methode van Interval)

 

Uitgeverij Bontekoe heeft bij de volgende titels uit de Kokkel-reeks meeleescd's gemaakt:

 

 • Help! De meester is een vreetzak! - met meeleescd


   
 • Help! Ze jatten de dikke dame! - met meeleescd


   
 • Een held in pyjama - met meeleescd MP3


   
 • Waar is Sjakie? - boek met meeleescd


   
 • Pasta met slagroom - boek met meeleescd


   
 • Verstopt - boek met meeleescd


   
 • Bats Boem Baf - boek met meeleescd