Nieuwe reeks theaterleesboeken van Uitgeverij de Inktvis:


In deze reeks verschenen zes boeken:

Wat de boer zegt van zijn kippen (groep 3/4)
Knip Knap Knuis - sprookjes (van 6 t/m 99 jaar)
Kikkers, kikkers en nog meer kikkers (groep 4/5)
Het kloeke moppenboek - moppen (van 8 t/m 99 jaar)
Allemaal theater (groep 5,6,7)
Verkeerd verbonden (groep 6/7/8)


- korte los van elkaar te lezen teksten
- voor 2, 3 of 4 rollen
- verschillende genres in teksten: moppen, gedichten, informatieve teksten, verhalen en telefoongesprekken
- duidelijke layout, waarin er voldoende bladwit is en de rollen duidelijk van elkaar zijn onderscheiden
- prettig leesbare letter (Arial), ook voor kinderen met dyslexie
- grappig
- gelijkwaardige beurtname
- voldoende lengte in de passages om tot vloeiendheid te komen
- leuk voor goede én zwakke lezers
- meerwaarde voor zwakke lezers: stimuleert het lezen met intonatie, vloeiendheid, betrokkenheid, leesbegrip, leesplezier
- geschikt voor school, thuis, RT, logopedie- en dyslexiepraktijk


Meer weten over theaterlezen?
Kijk hier.

Applaus voor jou!

Applaus voor jou!
Handleiding theaterlezen voor leesbegeleiders
Elseline Knuttel
(bewerking Masterscriptie voor de praktijk)


 • Allemaal theater


   
 • Wat de boer zegt van zijn kippen


   
 • Kikkers, kikkers en nog meer kikkers


   
 • Verkeerd verbonden


   
 • Applaus voor jou!


   
 • Twee kilo vliegen


   
 • Knip Knap Knuis - theaterlezen


   
 • Het kloeke moppenboek - theaterlezen