Kokkel-reeks

Boeken in de Kokkel-reeks werden speciaal gemaakt voor dyslectische kinderen, kinderen met een taalachterstand of kinderen die om wat voor reden dan ook graag makkelijke boeken lezen.
De boeken zijn spannend en met vaart geschreven, hebben een laag leestechnisch niveau, onder andere door woord- en zinslengte, in relatie tot de beoogde leeftijdsgroep. Daardoor zijn ze niet te kinderachtig. 
Kokkels bevatten veel actie, dialogen en concreet taalgebruik. Er komen niet te veel personen in voor.
De boeken bevatten aantrekkelijke illustraties bij elk hoofdstuk. De tekeningen maken nieuwsgierig en verduidelijken de tekst.
Kokkels zijn rustig voor de ogen door de donkerblauwe letters en illustraties, gedrukt op licht getint papier. Dit geeft minder contrast dan zwart-op-wit. Ook regelafstand en -breedte, lettertype en vormgeving zijn afgestemd op de doelgroep.

Auteurs in de Kokkel-reeks
Netty van Kaathoven, Lizzy van Pelt, Selma Noort, Floortje Zwigtman, Elisabeth Mollema, Casper Markesteijn, Johan Struik, Lorna Minkman, Karel Eykman, Leonie Kooiker, Rian Visser, Jan Stroeve, Idse Bosma, Dolf Verroen en Annemarie Bon.

Illustratoren in de Kokkel-reeks
Marijke Munnik, Froukje Stroeve, Hester v/d Grift, Richard van de Pol, Sylvia Weve, Ype Driessen, Eric Heuvel, Idse Bosma, Lisa Brandenburg, Irene Goede, Marie Jose van der Linden, Jacqueline Leeuwenstein en Helen van Vliet.

Het eerste deel verscheen in 2003 en het laatste deel in 2015.


Enkele delen zijn uitsluitend nog leverbaar via leesLETTERS.