Wat is theaterlezen?

Theaterlezen is… samen voorlezen aan publiek! Het is een motiverende vorm van herhaald samenlezen. Twee lezers (of meer) nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. Het is ‘stemtheater’: de lezers voeren eigenlijk samen een toneelstukje op, maar dan zonder decor, podium, grootse gebaren of rekwisieten. De teksten bestaan voornamelijk uit dialogen, zodat de lezers elkaar steeds afwisselen. Na een aantal keren volgt een leesvoorstelling, mét applaus!



Theaterlezen is aantrekkelijk voor goede én zwakke lezers. De meerwaarde voor zwakke lezers is de kans op succeservaringen bij het theaterlezen. Theaterlezen is evidence based geschikt als leesinterventie, mits deskundig begeleid en ondersteund. Theaterlezen bevordert het ‘vloeiend lezen’ (lezen met begrip en intonatie) en het leesplezier.

Theaterleesboeken

Veelgestelde vragen over theaterlezen

Meer lezen over theaterlezen?