Meer lezen over theaterlezen

Onderzoek

Hieronder volgt een aantal Nederlandstalige onderzoeken naar de effecten van theaterlezen.

In 2010 studeerde Hanneke Vleems af op haar praktijkonderzoek Mag ik meedoen? Theaterlezen voor leerlingen met leesproblemen.

2012: Applaus voor jou! De invloed van theaterlezen op het vloeiend lezen van zwakke lezers. Elseline Knuttel
Deze scriptie is bewerkt tot een handleiding theaterlezen voor leesbegeleiders in boekvorm.
Deze handleiding is hier te downloaden: omslag en het boek zelf.

2013: Theaterlezen in groep 3 leuk en effectief! Laurien Teunis

2014: "Ik ben de kikker, jij bent de kok" De invloed van theaterlezen op de motivatie en de leesprestaties bij zwakke lezers in het speciaal onderwijs. Christel Veghel.

Joke De Meyer behaalde in 2016 haar Master Jeugdliteratuur aan de Universiteit van Tilburg met een thesis over theaterlezen. Lees hier haar masterthesis Lezen in de schijnwerpers; Theaterlezen als motiverende leesvorm in het basisonderwijs.

In 2018 rondde Daniƫlle Borst-Griffioen haar Master SEN af met haar praktijkgerichte onderzoek 'Toi, toi, toi!', waarin zij onderzocht of theaterlezen tot een verbetering leidt van het accuraat vloeiend lezen met begrip en expressie en een vergroting van de leesmotivatie.

Tips met betrekking tot meer onderzoek? Wij houden ons aanbevolen: info@inktvis.nl
Literatuurlijst

Meer lezen over theaterlezen? Hier vind je een literatuurlijst.Artikelen in vakbladen

In onderstaande artikelen in Nederlandse vaktijdschriften is aandacht besteed aan theaterlezen.

In het Tijdschrift Remedial Teaching schreef Elseline Knuttel dit artikel over theaterlezen (juni 2013).

Nederlands tijdschrift voor logopedie
In dit tijdschrift (september 2015) werd theaterlezen getest door het Testpanel.

Annemarie Bon in Praxis-Bulletin
Kinderboekenauteur Annemarie Bon schreef in het Praxis-bulletin (november 2017) een artikel over theaterlezen.

In Beter begeleiden (LBBO)
Itie van den Berg en Alie Smidstra schreven in het januarinummer 2017 het artikel 'Theaterlezen met dyslectische leerlingen'.

Jos Walta in JSW over toneellezen
In JSW (9 mei 2011) schreef Jos Walta dit artikel over toneellezen.

In Les - Tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs (maart 2021, no 32) schreef Itie van den Berg dit artikel over het inzetten van theaterlezen voor NT1 of NT2-cursisten en leerlingen om daarmee het leesplezier en de leesontwikkeling te vergroten.